Zakładanie lokaty krok po kroku

Jeżeli znamy już wszystkie wady i zalety założenia lokaty i podejmiemy ostateczną decyzję, co do zdeponowania swoich środków na lokacie to pora na działanie!banki

Krok pierwszy – wybieramy rodzaj lokaty. Skrócone opisy różnych typów lokat:

Lokata terminowa to najbardziej tradycyjna lokata, nie posiadająca żadnych modyfikacji. Jedyne na co warto zwrócić uwagę to podział lokat terminowych na odnawialne i nieodnawialne. Lokaty odnawialne po upływie określonego w umowie terminu, w którym lokata zostaje rozwiązana (na mocy umowy) zostają w banku automatycznie przedłużane na taki sam okres, ale uwaga – często o innym, mnie korzystnym oprocentowaniu. W przypadku lokat nieodnawialnych wpłacony przez klienta kapitał powiększony o odsetki zostaje, po upływie okresu na jaki zdeponowane były środki, przelany na jego konto.

Lokaty dynamiczne są dobrym rozwiązaniem dla osób z natury ostrożnych i wolących mieć mniejszy, ale pewny zysk. Dzieje się tak, ponieważ przedwczesne rozwiązanie lokaty dynamicznej nie jest związane z utratą zarobionych odsetek, jednakże tego typu lokaty bankowe są zazwyczaj niżej oprocentowane niż lokaty terminowe.

Antagonistyczne w stosunku do lokat dynamicznych są lokaty dwu-walutowe – są wysoko oprocentowane, ale wiążą się z ryzykiem finansowym, przy czym utracić można nie tylko odsetki, ale także część wpłaconego kapitału. Dzieje się tak ponieważ są to lokaty sprzężone z wymianą walut. Przy czym, aby założyć lokatę dwu-walutową musimy dysponować kapitałem wynoszącym przynajmniej 25 tysięcy zł.

Lokaty rentierskie to doskonałe rozwiązanie dla osób, które pieniądze chcą otrzymywać często, a nie w postaci jednorazowego zysku. Ten rodzaj lokaty polega na wypłacaniu klientowi przez bank odsetek w regularnych odstępach czasu. Przy zdeponowaniu dużego kapitału (i sporych odsetkach) taka transza może stanowić dla klienta rodzaj „dodatkowej pensji”. Z kolei, gdy wpłata jest mniejsza to opłata rentierska stanowi dobry pomysł na regularne pozyskiwanie pieniędzy na tzw. Drobne wydatki.

Kiedy dokonamy wyboru rodzaju lokaty, przychodzi pora na wybór banku:

W wyborze określonej lokaty (oferowanej przez jakiś bank) powinniśmy kierować się przede wszystkim wysokością oprocentowania i tym by bank, któremu powierzymy pieniądze był bankiem sprawdzonym. A najlepszym wyznacznikiem stabilności banku jest czas jego działania. Im starszy jest bank, tym godniejszy jest zaufania. W lokalowych inwestycjach podobnie jak przy korzystaniu innych usług bankowych należy uważać na („powstające jak grzyby po deszczu”) para-banki. Nie należy dać się „skusić” dużemu oprocentowaniu jeśli oferta jest wystawiona przez niepewny bank (czyli taki, który niedługo działa na rynku, mamy trudności ze znalezieniem na jego temat opinii lub są one negatywne). Wysokie, ponadprzeciętne oprocentowania lokat (odbiegające od innych ofert) powinny wzbudzić naszą podejrzliwość – może być to próba oszustwa! Przy wyborze lokaty niezwykle pomocny jest ranking lokat. Porównanie lokat możemy znaleźć na wiele internetowych serwisach – np. na bezpiecznyzysk.com.pl (warto zwrócić uwagę by były to serwisy wartościowe i najlepiej zajmujące się tylko tematyką bankowości i inwestycji).

Both comments and trackbacks are currently closed.