Produkty bankowe dla zamożnych klientów – lokata negocjowana i rentierska

Banki zabiegają o majętnych klientów. Wiele instytucji bankowych jest w stanie zapewnić bardzo wysokie oprocentowanie lokat, o ile klient gotowy jest „zamrozić” pewną ilość pieniędzy na długi czas. Lokata negocjowana kierowana jest do zamożnych klientów, którzy są gotowi ulokować w bankowym depozycie znaczną kwotę pieniędzy. Jest to bardzo rentowna usługa, gdyż klient ma możliwość negocjowania z bankiem wysokości oprocentowania i warunków umowy. Minimalna kwota kapitału początkowego wynosi nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, w zależności od wymogów konkretnego banku. Negocjacje przebiegające w oddziałach banków są z reguły opłacalne dla klienta, naprawdę zamożne osoby mogą liczyć na oprocentowanie ustalane dla nich przez sam zarząd banku.kapitał

Oprocentowanie ma zasadnicze znaczenie. Od niego bezpośrednio zależy, jaki zysk przyniesie dany depozyt. Banki mogą zaproponować oprocentowanie stałe lub zmienne. Pierwszy wymieniony model biznesowy zakłada, że stawka oprocentowania nie zmieni się podczas całego okresu objętego umową. Oprocentowanie takie jest bezpieczniejsze, gdyż klient może dokładnie wyliczyć, jaką kwotę zarobi na lokacie i po jakim okresie. Oprocentowanie lokat – zmienne, jest bardziej ryzykowne. Bank dokonuje zmiany oprocentowania pod wpływem sytuacji rynkowej, inflacji i oczywiście w wyniku podwyższeniu lub obniżenia stóp procentowych banku centralnego. Rozmowy prowadzone z bankiem, mogą zapewnić nam lepsze nić standardowe warunki umowy.

Z myślą o zamożnych klientach stworzono także lokaty rentierskie. Lokata tego rodzaju wymaga dużego wkładu finansowego. Usługa bankowe tego typu zakłada, że bank regularnie dokonuje wypłat na rzecz klienta, z reguły co miesiąc, przelewając środki finansowe na konto lub wypłacając gotówkę w oddziału bankowego bezpośrednio do rąk deponenta. Klient występuje zatem w roli rentiera, dlatego lokata posiada nazwę – lokata rentierska.

Lokata bankowa, zwana rentierską oraz każda lokata negocjowana podlega ogólnym zasadom dotyczącym zakładania bankowych depozytów. Wyróżniamy lokaty krótkoterminowe i długoterminowe. Te pierwsze charakteryzują się krótkim terminem „blokowania” kapitału klienta. Lokaty sierpień 2014 długoterminowe zakładają „zamrożenie” gotówki w bankowym depozycie na znacznie dłuższy okres. Z reguły banki są w stanie podczas ewentualnych negocjacji z klientem, posiadającym znaczny kapitał finansowy, zaproponować wyższe oprocentowanie, jeśli klient zgodzi się powierzyć swoje środki finansowe na dłuższy czas. Banki utrzymują się z pieniędzy swoich klientów, a zatem dłuższe terminy przechowywania pieniędzy na bankowym depozycie są dla instytucji finansowych bardzo korzystne.

Zamożni klienci decydując się na ulokowanie swojego kapitału w banku, rozważyć wiele czynników. Przede wszystkim sprawdzić możliwe oprocentowanie lokat. Mogą również zajrzeć w aktualne porównanie najlepszych lokat sierpień 2014 i przekonać się, jakie są możliwości poszczególnych instytucji finansowych. Ponadto porównanie lokat wskaże, czy skorzystać z lokaty krótkoterminowej, czy długoterminowej. Pomoże również ocenić należycie, czy bardziej opłaca się wybrać oprocentowanie lokat stałe, mniej ryzykowne, czy może zmienne, które nie gwarantuje, ale stwarza możliwości pomnożenia funduszy. Najlepsze lokaty odnaleźć można także z pomocą doradcy finansowego.

Both comments and trackbacks are currently closed.