Podatek Belki, czyli podatek od zysku z lokaty

Oszczędzanie pieniędzy stało się mniej opłacalne od momentu, w którym został wprowadzony podatek od dochodów kapitałowych. To podatek, który płacony jest niezależnie od wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych, znany jest także jako podatek Belki.kapitał

Podatkiem tego rodzaju objęte są między innymi odsetki od pożyczek, wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach oszczędnościowych, odsetki od papierów wartościowych czy udziałów w funduszach kapitałowych. Słowem, wtedy, gdy pojawiają się dochody kapitałowe, to od nich pobierany jest dodatkowy podatek w zryczałtowanej wysokości 19%.

Kto płaci podatek Belki?

Podatek ten jest przekazywany przez płatnika do urzędu skarbowego, niemniej, na szczęście, zwykły Kowalski nie musi zajmować się tymi formalnościami – za obliczenie i odprowadzenie podatku odpowiedzialny jest w przypadku lokaty bank. Naliczenie podatku następuje w momencie kapitalizacji odsetek i podatek natychmiast jest odliczany od zysku.

Czy można ominąć podatek Belki?

Przed kilku laty bardzo popularne były lokaty „antybelkowe”. Bazowały one na jednodniowej kapitalizacji, która pozwalała na ominięcie płatności podatku, ponieważ wysokość odsetek nie była wtedy wyższa od minimalnego progu oprocentowania. Niestety, od 2012 roku nie można już korzystać z tego rodzaju lokat, ponieważ podatek naliczany jest nawet dla kwoty 1 grosza.

Obecnie na ominięcie podatku Belki pozwala zawarcie polis-lokaty, czyli umowy, która pozwala na inwestowanie pod płaszczykiem składki ubezpieczeniowej. Niestety, tego rodzaju oferty nie są zawsze zbyt atrakcyjne, ponieważ wymagają one regularnego wpłacania oszczędności i zawierane są na długi okres, nieraz powyżej 5 lat. Dodatkowo problemem jest ich zerwanie, które w skrajnych przypadkach oznacza utracenie dużej części wpłaconych pieniędzy.

Postaw na wysokie oprocentowanie

Zatem każdy oszczędzający musi pogodzić się z tym, że do zapłaty ma podatek Belki – jedynym sposobem na lepsze zyski jest wybranie takiej lokaty, która będzie wyróżniała się jak najwyższym oprocentowaniem. W wyszukaniu takich właśnie ofert pomoże ten ranking lokat – już teraz można sprawdzić te najbardziej korzystne na stronach internetowych poświęconych tematyce oszczędzania.

Both comments and trackbacks are currently closed.