Najważniejsze informacje o lokacie strukturyzowanej

Lokaty bankowe są bardzo bezpieczną formą lokowania oszczędności, ale nie oferują swoim posiadaczom wysokich zysków. Często ledwo pozwalają uchronić środki pieniężne przed inflacją. Dobrą alternatywą, choć jeszcze nie tak popularną, są lokaty strukturyzowane, które umożliwiają osiągnięcie znacznie wyższych zysków przy jednoczesnym ograniczonym ryzyku.

banki

Przewaga nad zwykłym lokatami

Wyższość lokat strukturyzowanych nad zwykłym depozytem terminowym związana jest z ich dwuczęściową strukturą. Zainwestowane środki dzielone są na dwie części. Pierwsza, obejmująca zazwyczaj 80-90% zainwestowanej kwoty, jest lokowana w bezpieczne obligacje, oferujące małe zyski, ale jednoczesną ochronę kapitału. To właśnie ona pozwala uchronić posiadaczy lokat strukturyzowanych przed stratami poniesionymi na drugiej części. Ta ostatnia jest inwestowana bardziej agresywnie, często w opcje lub kontrakty terminowe, np. na wzrost ceny ropy lub kursu dolara do euro. Pozwala ona osiągnąć wysokie, wynoszące nawet kilkanaście procent zyski w odniesieniu do całości lokaty, ale równie dobrze może całkowicie stracić na wartości w przypadku nie wystąpienia zakładanego scenariusza, czyli na przykład w przypadku spadku ceny ropy, gdy obstawialiśmy jej wzrost. Więcej informacji znajdziesz na http://konta-oszczednosciowe.blogspot.com

W najkorzystniejszym wariancie lokata strukturyzowana może przynieść zysk nawet kilkunastoprocentowy w skali roku. W najgorszym wypadku dostaniemy z powrotem zainwestowaną kwotę bez żadnych odsetek. Nie ryzykujemy więc utraty ulokowanych środków, a jedynie to, że przez kilka lat, przez jakie były do dyspozycji banku, nic dla nas nie zarobiły. Trzeba jednak pamiętać, że ze względu na inflację zwracana nam kwota będzie miała niższą wartość realną, niż w momencie, gdy ją powierzaliśmy instytucji finansowej.

Brak możliwości zerwania lokaty

Lokaty strukturyzowane zakładane są najczęściej na okresy kilkuletnie i nie można ich rozwiązywać przed czasem nie narażając się na poważne uszczuplenie ulokowanej kwoty. Kary likwidacyjne mogą wynosić nawet do kilkudziesięciu procent i zależą od tego, po ilu latach od zawarcie umowy ją zrywamy. Jest to więc produkt dla osób, które są pewne, że nie będą potrzebowały inwestowanych pieniędzy w ciągu kolejnych kilku lat.

Both comments and trackbacks are currently closed.