Jakie rodzaje lokat oferują nam banki?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego jak bogatą ofertę lokat posiadają poszczególne banki. Wydaje im się, że nie ma potrzeby porównywania ze sobą różnych propozycji, ponieważ wszystkie lokaty dadzą nam taki sam zysk i działają w ten sam sposób. Przekonanie to prowadzi do wielu rozczarowań. Może się bowiem okazać, że wybrana przez nas lokata nie spełnia naszych oczekiwań lub że zmuszeni jesteśmy zerwać ją przed czasem, tracąc tym samym zarobione odsetki.banki

Za rok, może dwa…

Najważniejszym kryterium dzielącym lokaty jest okres ich obowiązywania. Jeśli jest on krótszy niż rok, mówimy o lokatach krótkoterminowych, gdy jest on dłuższy – są to produkty długoterminowe. Warto podkreślić, że krótszy okres umowy nie powoduje, że oprocentowanie lokat jest niższe – niekiedy okazuje się nawet, że jest ono wyższe niż w przypadku ofert na okres powyżej 12 miesięcy. Lokaty bankowe na okres 1 miesiąca, kwartału czy 6 miesięcy są przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby osób, które do tej pory nie były w stanie pozwolić sobie na „zamrożenie” gotówki na długi czas i nie mogły przez to skorzystać z tej formy inwestowania kapitału. Pamiętajmy także, że część z lokat na krótki okres należy do grupy lokat odnawialnych, które są automatycznie przedłużane po upłynięciu okresu ich obowiązywania.

Oprocentowanie lokat: stałe czy zmienne?

Najpopularniejsze są lokaty ze stałym oprocentowaniem, jednak od jakiegoś czasu obserwowany jest wzrost liczby ofert ze zmienną stopu zwrotu z inwestycji. Oprocentowanie stałe daje nam możliwość odgórnego wyliczenia ile zarobimy na lokacie. Zmienne oprocentowanie jest natomiast lepsze, kiedy sytuacja ekonomiczna w kraju wskazuje, że w niedługim czasie wzrosną stopy procentowe NBP – gdy są one wyższe, rośnie także oprocentowanie depozytów bankowych, jak pokazuje ranking lokat zamieszczony tutaj.

Należy pamiętać, że są to tylko cztery najważniejsze typy lokat dostępnych w bankach. Jeżeli one nam nie odpowiadają, możemy sprawdzić aktualny ranking lokat, iść do oddziału banku lub porozmawiać z doradcą finansowym i zapoznać się z innymi ich rodzajami.

Both comments and trackbacks are currently closed.