Finanse publiczne w Polsce

Każdy przeciętny człowiek funkcjonujący w jakimś społeczeństwie dąży do zarabiania pieniędzy za pomocą, których będzie mógł nabywać dobra niezbędne do zaspokajania własnych potrzeb. Zarobione pieniądze tworzą jakiś budżet, czyli określoną ilość środków, która w danym okresie jest do dyspozycji. Należy tak nimi gospodarować by wystarczyło na pokrycie bieżących zobowiązań. Jeżeli tak się nie dzieje dochodzi do zadłużenia, które może doprowadzić do trudnej sytuacji finansowej takiej osoby. Oczywiście istnieje możliwość zaciągania kredytów na sfinansowanie np. zakupu mieszkania, należy jednak wcześniej upewnić się że wystarczy środków na spłatę comiesięcznych rat.firma i finanse

Budżet państwa

Na podobnych zasadach co przeciętne gospodarstwo domowe funkcjonuje państwo. Ma do dyspozycji pewną ilość pieniędzy zebranych np. z podatków i powinno je tak wydawać, by w efekcie na koniec roku ilość przychodów i wydatków była równa. Jeżeli tak się nie dzieje mamy do czynienia z powstaniem deficytu budżetowego. Dla przeciętnego człowieka deficyt budżetowy oznacza duży problem, oznacza bowiem iż albo za mało zarabia, albo za dużo wydaje. W takim momencie musi szybko zwrócić uwagę na swoje finanse osobiste i dokonać stosownych zmian w celu zrównoważenia budżetu. Ta sama reguła powinna dotyczyć osób dbających o finanse państwa. Niestety okazuje się, że politycy wielu krajów w ostatnich latach nie tylko nie przywiązują najmniejszej wagi do równowagi budżetowej, lecz z roku na rok zwiększają jego deficyt. Niedobory w państwowej kasie pokrywają wypuszczając obligacje skarbowe bądź podnosząc podatki.

Deficyt budżetowy i jego skutki

Mimo wielu apeli ekonomistów wzywających do oszczędności i ograniczania wydatków publicznych w celu zmniejszenia deficytu, apele te najczęściej zupełnie nie trafiają do rządzących. Jako że zadłużanie kraju w nieskończoność jest niemożliwe dochodzi do jego bankructwa. Potrzebna jest wtedy pomoc finansowa innych państw, a rezultatem jest potężny kryzys gospodarczy, który najbardziej odczuwają obywatele takiego państwa.

Both comments and trackbacks are currently closed.