Dla kogo przeznaczony jest kredyt gotówkowy?

Pewnie często zastanawiałeś się, jak zapewnić sobie dodatkową gotówkę, kiedy w portfelu robi się pusto, a czeka cię jeszcze kilka ważnych wydatków w danym miesiącu. Z pomocą przychodzą wówczas placówki bankowe, które oferują nam ofertę zaciągnięcia kredytu finansowego. Kredyty gotówkowe, wbrew obiegowym opiniom, nie są jednak dla każdego. Wziąć go może ta osoba, która spełnia kilka podstawowych warunków.kapitał

Przede wszystkim, musi być ona obywatelem naszego kraju. Musi również posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Kolejną, niezbędną kwestią jest otrzymywanie stałego, regularnego dochodu z tytułu świadczonej pracy lub uzyskiwanego przychodu w postaci renty bądź emerytury. Ewentualnie, osobą korzystającą z pożyczki może być ten, kto prowadzi własną działalność gospodarczą. O kredyt finansowy mogą ubiegać się także ci, którzy na co dzień wykonują wolny zawód i ich zarobki są odpowiednio udokumentowane. Dodatkowym warunkiem, jaki należy spełnić jest posiadanie zdolności kredytowej. Co ciekawe, część placówek bankowych domaga się też od swoich pożyczkobiorców, aby mieli oni uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Co może okazać się niezbędne, zanim rozpoczniemy nasze starania o wzięcie kredytu gotówkowego? Powinniśmy posiadać przede wszystkim duży zasób wiedzy i rozeznania na temat ofert dostępnych na rynku finansowym. Ranking kredytów gotówkowych może okazać się niezwykle przydatny do tego celu.

Najtańsze kredyty gotówkowe wiążą się z okazaniem niezbędnych dokumentów, takich jak: kopia naszego dowodu osobistego, oświadczenie o zarobkach, a także w przypadku starania się o kredyt na większą kwotę, wyciągu z konta bankowego. Warto pamiętać, że jednym z podstawowych warunków udzielenia kredytu klientowi banku, który pozostaje w związku małżeńskim jest też przedstawienie pracownikowi placówki pisemnej zgody współmałżonka na jego wzięcie. W przypadku zaciągania tzw. chwilówek nie ma obowiązku przedstawiania praktycznie żadnych zaświadczeń, poza imieniem i nazwiskiem, a także serią i numerem dowodu osobistego. Jednak tego rodzaju zobowiązania finansowe na dłuższą metę okazują się rozwiązaniem bardzo niekorzystnym.

Both comments and trackbacks are currently closed.